Na přítomné čekala asi pět kilometrů dlouhá trasa s komentářem M. Plačka, který všechny seznámil s historií a zajímavostmi regionu. Na výpravu pak čekal u jeskyně Mordloch loupežník Štětka s družinou, v podání členů skupiny historického šermu Avalon, který svedl potyčku s městskými gardisty.

Cestou zpět pak byly pro děti připravené soutěže a na hřišti ve Stračí na všechny čekal oheň a opékané špekáčky.