Kontrastují s ní spiritistické kresby Adély Ducháčové, které galerie také začala vystavovat. Informovala o tom Jaroslava Michalcová z galerie. Obě výstavy končí 2. června.

Výstava Rýsovaný svět zahajuje novou řadu z volného cyklu Styly, směry a tendence, připravil ji Zbyněk Sedláček. Představuje v ní dílo Zdeňka Sýkory, Vladislava Mirvalda, Huga Demartiniho, Radka Kratiny, Karla Malicha a Jana Kubíčka. Jako první si galerie vybrala konstruktivní tendence, protože podle Michalcové mají zásadní pozici ve vývoji českého výtvarného umění 60. let.

„Pojetí uměleckého díla, založené na racionálním rozvrhu geometrických útvarů, se stalo protiváhou subjektivismu. Důraz na autonomii výtvarného díla prosazovaný v této umělecké linii napomáhal emancipaci umění od ideologie. Přijetí geometrického umění však provázely i výhrady estetické povahy ze strany umělců a teoretiků preferujících literární významy výtvarného umění," vysvětlila galeristka a dodala, že proto se dostalo tomuto stylu uznání dříve v zahraničí než na domácí půdě.

Výstava upozorňuje také na odlišnost koncepcí jednotlivých autorů, které konstruktivistické tendence spojují. Jako doprovodný program k výstavě galerie připravila přednášku životní partnerky Zdeňka Sýkory Lenky Sýkorové, která jeho dílo 9. května představí v souvislostech včetně vztahu k rodným Lounům a jejich uměleckému prostředí.

Jako kontrast k přísné konstruktivistické tvorbě vybrali galeristé medijní nebo spiritistické kresby výtvarnice Aleny Ducháčkové, která žila na přelomu 19. a 20. století. Dnes v Roudnici začala její výstava Květy a jiné světy. Její tvorba se zařazuje okruhu art brut.

Spiritismus byl v první polovině 20. století v Česku rozšířený, výstavy medijní děl se konaly často. Ducháčová byla zároveň také takzvaným píšícím médiem. „Úhledné písmo veršíků s neumělými rýmy a starobylými obraty v mravoučným textech často tvoří součást kreseb," dodala galeristka.

Autorka z Železného Brodu malovala pastelkami na velkoformátové papíry nebo hedvábí. Charakteristické je pro ni využití přírodních motivů a jejich ornamentální a dekorativní zpracování.