Ač Jan Hus nebyl s Litoměřicemi přímo spojen, následné husitské boje a vznik utrakvistické církve zde zanechaly hluboké stopy. Výstava se pokouší zachytit právě proměnu královského katolického města v město utrakvistické. Muzeum veřejnosti nabídne možnost blíže se seznámit s řadou vzácných písemných památek. Jednou z nich bude mohutný třebenický graduál (na snímku). Výjimečný je třeba tím, že je již napsán v češtině, vyznačuje se rovněž četnými iluminacemi. „Dochovala se v něm i část textu, který byl určen k slavení svátku mistra Jana Husa," sdělila kurátorka výstavy Kristína Sedláčková.

Třebenice, kterým graduál patří, jsou podle jejích slov taktéž jedním z utrakvistických měst. Třebenický graduál současně reprezentuje období 15. a 16. století, kdy takto monumentální knihy vznikaly. Váží zhruba 40 kilogramů. Do roku 2012 byl uložen v Třebenicích na radnici.

„Dnešní doba je ovšem na deponování takto starých a hodnotných věcí náročnější, proto se i město Třebenice rozhodlo, že graduál uloží do oblastního archivu, kde má daleko lepší klima a podmínky. Je proto velká vzácnost vidět ho nyní vystavený," upozornila kurátorka Sedláčková.

Výstava Litoměřice – Ve znamení kalicha bude otevřená od 4. června do konce srpna a graduál v muzeu zůstane po celou dobu jejího konání. Pracovníci muzea budou postupně obracet listy rukopisu tak, aby se návštěvníkům pokaždé naskytl jiný pohled. „Až posledních 14 dní bude graduál nahrazen Biblí litoměřicko-třeboňskou, která je rovněž velkým unikátem," doplnila Kristína Sedláčková.

Výstavu doplní i řada přednášek. Už tento pátek 5. června se litoměřické muzeum rovněž připojí k akci Muzejní noc, která je tematicky také svázána s husity. Děti i dospělí si od 17 hodin budou moci vyzkoušet vyřezávání do kůže, ozdobit si tričko, v 18 hodin zhlédnout divadelní představení Jan a Jana nebo se od 20 hodin zúčastnit společného nácviku písně Ktož jsú Boží bojovníci.

Ve stejný den se husité utáboří také v Knihovně K. H. Máchy. Program začne v 17 hodin a nebudou v něm chybět středověká kuchyně, mincovna, ranhojič, mistr písař, brníř či panoš Janek.

Doprovodný program výstavy

9. června v 17 hodin
Jan Hus ve výtvarném umění své doby
přednáška Mileny Bartlové (Fakulta humanitních studií UK a UMPRUM Praha)
Přednáška se soustředí na zobrazování svatého mučedníka české kališnické církve Jana Husa v 15. a 16. století.

16. června v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Litoměřice – Ve znamení kalicha
Výstavou provede kurátorka Kristína Sedláčková.

23. června v 17 hodin
Husitský chorál v 16. století
přednáška Jiřího Žůrka (Filosofický ústav AV v Praze)
Jakou podobu měla liturgie v 16. století? Jak a kdy tehdy zněly české zpěvy v kostele?

30. července v 17 hodin
Hrady husitského století. Od pyšných sídel mocných k peleším lotrovským
přednáška Milana Sýkory (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě)
Toulání po hradech severních Čech.

20. srpna v 17 hodin
Litoměřické hudební rukopisy ze 16. století
přednáška Martiny Šárovcové (Ústav dějin umění AV ČR, Praha)
Přednáška bude věnována iluminovaným hudebním rukopisům, které byly objednány pro litoměřické literátské bratrstvo působící při chrámu Všech svatých v 16. století.

každou 3. sobotu v měsíci v 10 až 11.30 hodin
Komentované prohlídky Když do Litoměřic přišli husité
Prohlídka výstavy spojená s luštěním úkolů a drobným tvořením.