„Na této výstavě, předkládáme veřejnosti výsledky fotografické akce při které jsme ve dnech 16. a 17.září tohoto roku, tedy po dobu 48 hodin, dokumentovali město Litoměřice, život jeho obyvatel a návštěvníků. Touto výstavou chceme současně oslavit 3. výročí činnosti Fotoklubu PORTA započaté před 33 lety v námi založeném Okresním fotoklubu KALICH SČF,“ uvádějí autoři výstavy.Vystaveny budou snímky autorů Edy Čecha, Fandy F. Diviše, Jindry Trojana, Milana Oravce, Tomáše Krále a Petra Klingra.

Není to však jediná akce, která v galerii probíhá. Až do 2.listopadu 2011 je zde ke shlédnutí soubor barevných a černobílých fotografií Jiřího Bartoše z Hejnic. Jde o jeho více než 60. výstavu, kterou zde uspořádal ze své tvorby.

Jiří Bartoš v této své retrospektivě představuje své obrazy z Jizerek tak, jak je zde nasnímal v posledních letech. Na jednotlivých záběrech jsou pak k vidění nejen romantické záběry krajiny jako celku , ale i detaily struktur stromů . Jednotlivé záběry zde působí až snově v ranních slunečních paprscích či v mlžném závoji.

Samu realitu přírody pak zvýrazňuje klasický přístup k fotografii, kdy Jiří Bartoš při své tvorbě využívá nejen širokou paletu šedých tónů mezi černou a bílou,ale i pracuje s lokálním tónováním , kterým dále zvýrazňuje jednotlivé přírodní prvky. Ve své tvorbě se nenechá ovlivnit jen samotnou přírodou , ale vnáší do ní i své vidění přes různé objekty , které si sem přináší aby dále zdůraznil sounáležitost lidského, tvůrčího ducha a krásy přírody.

Jiřího Bartoše lze směle označit za jednoho z největších českých fotografů, kteří svými snímky oslavují českou krajinu, zvláště tu Jizerských hor. Za své snímky získal řadu prestižních ocenění, nejen v Čechách, ale i na zahraničních soutěžích.