„Den českých řemesel“, jak se letos poprvé konaná akce nazývá, proběhne od 9 do 17 hodin na náměstí v Úštěku.

Připraven je bohatý program spojený s dobovým jarmarkem a ukázkami řemesel. Oslava státního svátku proběhne v prvorepublikovém duchu a nebude chybět ani návštěva prezidenta T. G. Masaryka.

První republiku připomene také výstava dobových předmětů, jako jsou zemědělské stroje, hasičské stříkačky, šicí stroje a další náčiní.

Program oslav:
9.00 – Otevření jarmarku
10.00 – Uvítání T.G.Masaryka
11.00 – Staropražská muzika
12.00 – Řemesla a výstavy z ČSR
13.00 – Projev T.G.Masaryka, projížďka na koni s doprovodem
14.00 – Dobová módní přehlídka
15.00 – Staropražská muzika
16.00 – Řemeslné soutěže o ceny
16.30 – Rozloučení s T.G.M.
11.00 – 15.OO – pohádky s loutkami v Kulturním domě