Kdy: Sobota 4. ledna od 9 hodin
Kde: Severočeská galerie výtvarných umění Litoměřice
Za kolik: 50 Kč

První z nic, v Galerii a muzeu litoměřické diecéze, je věnována Lucasi Cranachovi staršímu. Lucas Cranach starší se svou dílnou v saském Wittenbergu vytvořil v první polovině 16. století na desítky oltářních nástavců, epitafů i nástěnných maleb. Jeho dílnou prošla celá řada tovaryšů a budoucích samostatných malířů, z nichž někteří působili v severozápadních Čechách. Klenotem sbírek Galerie a muzea litoměřické diecéze je oboustranná deska se sv. Antonínem poustevníkem, signovaná Lucasem Cranachem starším, vytvořená kolem roku 1520 a Madona s dítětem od následovníka Lucase Cranacha staršího.

Druhá výstava pak mapuje životní osudy litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna. Emanuel Arnošt z Valdštejna byl mimořádně zajímavou osobností doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo s nastupujícím osvícenstvím. Odchovanec římských jezuitských škol se posléze stal jedním z nejvýznamnějších podporovatelů vědeckého bádání u nás.