Návštěvníkům ukazuje pestrá témata krajin, městských i interiérových zátiší a také portrétů. Expozice předvádí taktéž olejomalby či perokresby, inspirované zejména krásou Českého středohoří, Prahy a francouzské Provence.

Muzeum nám tak poskytuje krátké ztišení, zvnitřnění, zamyšlení a vytržení ze starostí každodenní rutiny života.