Náhrdelník s unikátní stříbrnou perlou nebo hrozníčkovitá náušnice velkomoravského stylu. To jsou jen některé ze vzácných nálezů, které archeologové objevili poblíž Mlékojed u Litoměřic. Pohřebiště s 54 raně středověkými hroby bylo odkryto při stavbě silnice už před třinácti lety. Výsledky tohoto výzkumu budou od čtvrtka 16. ledna k vidění v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem na výstavě s názvem Smrtí to nekončí, aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu.

Zájemci budou mít na dlouhou dobu poslední možnost tuto expozici vidět. Ředitel muzea Martin Trefný uvedl, že právě kvůli tomu o expozici tolik usilovali. „Po skončení výstavy zamíří nálezy i kosterní pozůstatky na delší dobu do depozitáře,“ prozradil Trefný.

Autory výstavy jsou Jana Hlavová a Kryštof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. „Tři z 54 nalezených hrobů jsou na výstavě rekonstruovány. Pohřebiště je mimořádné svou bohatou hrobovou výbavou. Některé z vystavených nálezů mohly být součástí pohřebního kroje, jiné mohly mít magicko – léčitelský význam jako například náhrdelník se stříbrnou perlou,“ uvedla Jana Hlavová s tím, že vysloveně luxusním předmětem je hrozníčkovitá náušnice nalezená v hrobu mladé ženy.

Podobné nálezy jsou podle autorů výstavy náznakem, že se v pohřebišti nacházeli společensky významní jedinci.

Mezi další předměty, které archeologové v kostrových hrobech našli, patří i keramické nádoby, zbraně, skleněné korálky, náušnice a záušnice. „Posledně jmenovaný předmět je specifickou ozdobou, často využívanou v raném středověku. Záušnice se na provázcích vplétaly do vlasů nebo se umisťovaly za ucho, odtud jejich název,“ přiblížila Hlavová. Podobně významné objevy jsou podle archeologů s narůstající stavební aktivitou poměrně obvyklé. „Nicméně objevy raně středověkých pohřebišť nejsou v severozápadních Čechách tak časté. Nesporný význam má to, že jde o poměrně velký soubor, který může přinést zásadní informace nejen o několika málo jedincích, ale o významné části tehdejší populace,“ připomněl Kryštof Derner.

Hroby, které odborníci u Mlékojed odkryli, byly různě zachovalé. Při výzkumu našli pozůstatky 13 mužů, 15 žen a 26 nedospělých jedinců, tedy dětí v různých věkových kategoriích. Kosti těchto lidí žijících před zhruba tisíci lety odhalily nemoci a úrazy běžné i dnes. Avšak tehdejší léčitelství si s nimi poradit neumělo.

Výstava bude v roudnickém muzeu k vidění do 30. dubna.