V prostorách zámeckého vestibulu měli diváci u příležitosti svátku sv. Martina možnost zhlédnout krátký minimuzikál. Herci v něm vyprávěli historický příběh o legendě, kdy se Martin ještě jako římský voják za mrazivé noci rozdělil o svůj plášť s chudým poutníkem. Tento skutek ho poté přivedl k víře.