Největší bude jako vždy Terezínská tryzna 15. května u příležitosti 71. výročí osvobození a k uctění památky obětí nacistické perzekuce. Novinkou je zpřístupnění dalších prostor bývalého kolumbária 17. října k 75. výročí zahájení deportace Židů z českých zemí a vzniku terezínského ghetta.

V programu je vernisáž devíti výstav, mezi prvními je 10. března v přísálí kina Muzea ghetta expozice nazvaná Dopisy mých prarodičů od Ruth Schreiberové a 7. dubna v přísálí kina Malé pevnosti výstava věnovaná Josefu Čapkovi.

Oba tyto výstavní prostory nezahálejí ani v tuto dobu, do konce března je v přísálí kina Malé pevnosti přístupna výstava 17. listopad 1939, přibližující perzekuci českých a moravských studentů a pedagogů v letech nacistické okupace.

V přísálí kina Muzea ghetta pokračuje až do konce února výstava kreseb Alfreda Kantora a Helgy Weissové Hoškové, obyvatel terezínského ghetta a poté deportovaných do koncentračních táborů.