Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. V Lovosicích budou otevřeny oba kostely – „Mírový kostel“ CČSH i katolický kostel sv. Václava.

Církev československá husitská
Podruhé se otevře návštěvníkům o Noci kostelů Mírový kostel v ulici Karla Maličkého. Občané si mohou kostel přijít prohlédnout a zeptat se na všechno, co je zajímá. Ráda je uvítá farářka Libuše Mikušková. V kostele je připravena výstava o historii kostela a činnosti Církve československé husitské v Lovosicích a výstava výběru z prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Lovosice. V programu se v době 17.00 – 18.00 představí zpěvačka Dana Krausová s duchovními písněmi a spirituály a od 21 zazpívá pěvecký soubor lovosického gymnázia In flagranti, sbormistryně Mgr. Pavla Linková.
V 17.25 se rozezní kostelní zvon.

Církev římskokatolická
V Lovosicích bude 27. května o Noci kostelů poprvé připraven v kostele sv. Václava bohatý program. Začne v 17.00 modlitbou růžence, v 17.25 se rozezní kostelní zvony. Po mši svaté (17.30–18.15) bude následovat od 18.15 májová pobožnost. Pak se bude od 18.30 konat koncert (varhany Martin Maxmilian Kaiser, flétna Ludmila Velemanová, zpěv Michaela Warneke). V době mezi 19.30–20.30 pohovoří o zajímavostech z historie kostela Martin Brůža. V 2. koncertu (20.30– 21.30) zahraje na varhany Jiří Styblo, zpěvem ho doprovodí Michaela Warneke a Jiří Kudrman. Program pak bude pokračovat od 22.15 až do 24 hodin. Bližší podrobnosti na www.nockostelů.cz.

23.30–23.50 Modlitba při svíčkách za město a farnost, požehnání
23.50–24.00 Já a Bůh v tichu
Výstava – fotografie kostelů