„Loni se této akce účastnilo  přes 180 řemeslníků s dobovými stánky. Přijeli z Čech, Moravy i Slovenska. Státní svátek s námi přišlo stylově oslavit přes 7 000 návštěvníků. Na přehlídce řemesel, která je připravena na počest příjezdu T. G. Masaryka, najdete i nožíře, kameníka, řezbáře, výrobce loutek i maňásků a mnoho dalších. Jedná se o největší 1.republikový jarmark a zároveň o největší stylovou oslavu založení republiky v ČR," uvedl pořadatel Dne českých řemesel Libor Uhlík.

Příjezd T. G. Masaryka a jeho uvítání je naplánováno na desátou hodinu dopoledne. O půl hodiny později se předvede „těžká pára". Před polednem se představí móda první republiky. Po poledni bude následovat přehlídka historických bicyklů, prohlídka jarmarku s prezidentem Masarykem, ukázka výcviku českých legionářů a další podívaná s atmosférou starých časů.

Na návštěvníky tradiční akce však čeká ještě slavností akt. Městu se totiž podařilo po několika desítkách let nalézt dlouho postrádaný kříž, který kdysi zdobil českolipskou bránu, po jejím zbourání také dům č. p. 63. Původně dřevěný kříž, který přežil obě světové války a po nich náhle zmizel, se podařilo objevit teprve nedávno. Vzhledem k tomu, že má nevyčíslitelnou historickou hodnotu, rozhodlo se město vyrobit jeho mosaznou repliku. Tu v neděli slavnostně „uvede do života" probošt litoměřické kapituly Jiří Hladík.