Pátek 4. června

OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH
17.00—22.00 Zdarma zpřístupněna expozice i výstava „Ohře řeka
pozoruhodná“

19.00 Melodram K. H. Máchy Máj v provedení Mladivadla Litoměřice
Soutěž pro děti „Ohře, řeka pozoruhodná“

KNIHOVNA K. H. MÁCHY V LITOMĚŘICÍCH
Všechny barvy světa aneb staň se světošlápkem.
17.00 – 22.00 Rozšířená výpůjční doba

18.00 – 20.00 Cestujeme po světě: vědomostní soutěže, ochutnávky
pokrmů, výstavy knih na každém oddělení…
Světadíly na jednotlivých odděleních – pro děti i dospělé!

20.00 Odhalení a nasvícení objektu

20.00 Sál knihovny Beseda / Laos – setkání buddhismu,komunismu
a socialismu; Po stopách Smaragdového Buddhy: hlavní město Vientiane…; Horské kmeny obklopeny zbytky pralesa, tisíce chrámů a klášterů…
Přednáší: Mgr. Et Ing. Jana Štefaniková
Návštěvníci v kostýmech představující jednotlivé národy (např.: Arab,
Japonec, Eskymák, Tahiťan…) obdrží odměnu!

Sobota 5. června

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH
15.00 – 18.00 Výtvarná dílna ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Rozmarýn v Litoměřicích; Kouzelný svět barev: přírodní živly
prostřednictvím barev, malba na hedvábí - inspirace výstavou Zdenky
Marie Novákové; Malovaný světadíl: přijďte pomoci vytvořit velkoplošnou mapu

16.00 Strašidelná barevná pohádka, Divadlo Rolnička
17.00 Big Band ZUŠ Litoměřice, jazzový podvečer
18.00 – 21.00 Sítotisková dílna: vezměte trička a vytvořte si vlastní
potisk; Facepainting: malování na obličej – G, SŠ, SOU
Šrejber Litoměřice, o.p.s.; Ukázka přípravy, ochutnávka nápojů a pokrmů
z různých koutů světa: Integrovaná střední škola Litoměřice, p.s.;
Projekce z minulých ročníků Muzejních nocí

21.00 Skažená Skarlet – hudební vystoupení v rytmu SKA
22.00 Lampionový průvod a vypouštění lampionů štěstí
22.22 BÝVALÝ JEZUITSKÝ KOSTEL – vernisáž, (Unikátní) přehlídka UV aktivního umění / exkluzivní výstava – světla / projekce / instalace /
audio-vizuální show / chillout / psytrance DJs, ČAJOVNA – ČAROVNA /
BAR – SEQUOIA / VIDEOROOM / WORKSHOP / PERFORMANCE

0.00 Závěr muzejní noci