Jeho mladší bratr Matouš za ním nechtěl zůstat pozadu. Teprve jedenáctiletý chlapec získal vavříny v 7. ročníku Mezinárodní soutěže mladých klarinetistů „Giacomo Mensi“ v italském městě Breno. V kategorii do 13 let obsadil vynikající 3. místo.

Repertoár: Povinná skladba – H.Klose – Oberon. Výběrová skladba – O. Flosman – Zbojnická sonatina. Klavírní doprovod Matoušovi Kopáčkovi hrála Mgr. Edita Keglerová.

Matouš a Jonáš jsou synové MgA. Tomáše Kopáčka - prvního klarinetisty České filharmonie a externího učitele ZUŠ Lovosice. MgA. Tomáš Kopáček je učitelem syna Matouše ve hře na klarinet.

Chlapci jsou rovněž vnuky Mgr. Jaroslava Kopáčka, legendárního klarinetisty České filharmonie a člena orchestrů Karla Vlacha a Karla Krautgartnera.

Eva Hozmanová