Součástí akce bylo i loutkové představení, pohádka Kašpárek a Honza v pekle, v podání Sváťova loutkového dividla. Jako každý rok se vystoupení těšilo velkému zájmu.

Děti a hendikepovaní uživatelé denního stacionáře se pohádkou nejen pobavili, ale sami se do dění na scéně i aktivně zapojovali. Poté následovalo společné zpívání koled a písní. Nakonec přišel Mikuláš, který děti odměnil balíčkem se sladkostmi.

(ap)