Jde o jeho více než 60. výstavu, kterou zde uspořádal ze své tvorby. Jiří Bartoš v této své retrospektivě představuje své obrazy z Jizerek tak, jak je zde nasnímal v posledních letech. Na jednotlivých záběrech jsou pak k vidění nejen romantické záběry krajiny jako celku , ale i detaily struktur stromů .

Jednotlivé záběry zde působí až snově v ranních slunečních paprscích či v mlžném závoji. Samu realitu přírody pak zvýrazňuje klasický přístup k fotografii, kdy Jiří Bartoš při své tvorbě využívá nejen širokou paletu šedých tónů mezi černou a bílou,ale i pracuje s lokálním tónováním , kterým dále zvýrazňuje jednotlivé přírodní prvky.

Ve své tvorbě se nenechá ovlivnit jen samotnou přírodou , ale vnáší do ní i své vidění přes různé objekty , které si sem přináší aby dále zdůraznil sounáležitost lidského, tvůrčího ducha a krásy přírody.

Jiřího Bartoše lze směle označit za jednoho z největších českých fotografů, kteří svými snímky oslavují českou krajinu, zvláště tu Jizerských hor.

Za své snímky získal řadu prestižních ocenění, nejen v Čechách, ale i na zahraničních soutěžích. Výstava je přístupná denně v Galerii Na Baště Litoměřice ( u aut.nádraží ) a to od 11 hod. do 22.00 hod.