„Nejde nám o obsah knih, ale o to, co ho chrání,“ říkají organizátoři.

Diváky seznamují s tím, jak náročný byl výrobní postup knižní vazby nebo které nástroje a materiály na to knihaři používali.

Výstavu, která potrvá do 4. února 2018, připravila kurátorka muzea Kristýna Sedláčková s restaurátorkami Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Starobylé knihy pocházejí z fondu muzea i archivu, některé jsou z knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Výstava Tajemství barokní knihy nyní probíhá v litoměřickém muzeu.Zdroj: Deník / Pech Karel

Výstavu doprovodí program pro dospělé i děti, který začne 21. listopadu její komentovanou prohlídkou a bude pokračovat 2. prosince tvořivou dílnou s názvem Vyrobme si knížku.

Ředitel muzea Tomáš Wiesner paradoxně doufá, že jde o poslední výstavu v muzeu na další dva až tři roky. Objekt muzea by se měl totiž rekonstruovat.

„Spolu s městem napjatě čekáme, zda uspějeme při hodnocení ve výzvě IROP, týkající se rekonstrukcí památkově chráněných objektů,“ prozrazuje ředitel.