„Práce vznikaly bez předem daných témat, často v úzkostných zápasech, tápání a hledání skryté harmonie a motivů, jež bývají základem skutečného výtvarného projevu. Není cílem výtvarného semináře vnutit vlastní rukopis a výtvarné vidění studentům, ale doprovázet je, aby se otevřeli vlastnímu projevu, a to nejen výtvarnému," poukazuje Jan Hedvík.

Akademie příslibu, tj. školní klub a středisko volného času, byla založena při biskupském Gymnáziu Varnsdorf před pěti lety. Mimořádná je v tom, že nabízí zdarma široké spektrum mimoškolních aktivit jak studentům gymnázia, tak zájemcům z ostatních škol a z řad veřejnosti. Vychází z principů americké Promise academy, kterou založil v roce 2004 aktivista Geoffrey Canada jako vrchol velkého projektu na povznesení newyorské černošské čtvrti Harlem. Akademie příslibu je vystavěna na křesťanských principech a opírá se o rodinnou atmosféru školy. Zabezpečuje zájmovou činnost, rekreaci, tělesné aktivity, kulturní vyžití, aktivní odpočinek, regeneraci, pomoc při studiu a samostudiu. Důležitá je i její funkce sociální. Jedná se o vůbec první zařízení tohoto druhu v Evropě.

„Děti a společnost jsou v našem pohraničním regionu s řadou sociálních problémů znevýhodněny. Akademie jim dává možnost navštěvovat aktivity, které jsou pro ně například finančně či regionálně nedostupné. Myslíme si, že je pro ně bezpečným prostředím a možností, jak se realizovat, přičemž jim nezbyde čas tzv. na lumpárny," uvedl zástupce ředitele biskupského gymnázia František Paulus.

Výstava nazvaná Zrcadlení bude v jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích přístupná do 18. října, otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.

Akce se koná ve spolupráci Gymnázia Varnsdorf, Biskupství litoměřického, které je zřizovatelem tohoto gymnázia, a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Jana Michálková