Děti se učily opalovat papír na dílničce k nové výstavě Svatopluka Klimeše. I jejich rodiče nadchla loutková pohádka o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém v podání studentů a absolventů DAMU. Poučná byla promluva probošta Jiřího Hladíka i komentovaná prohlídka stálé expozice s kunsthistoričkou Michaelou Ottovou.

Svébytnou performanci a vůbec první výtvarnou intervenci ve stálé expozici galerie podnikl umělec Patrik Hábl. Vycházel ze staré křesťanské tradice zakrývání oltářních obrazů před Velikonocemi k lepší kontemplaci během postní doby. „Gotická desková malba Ukřižování z pašijového cyklu Mistra Litoměřického oltáře bude překryta autorským plátnem dotvořeným v galerii až do Velkého pátku,“ uvedla zástupkyně ředitele Olga Kubelková.