Během celého dne vstupovaly v hodinových intervalech skupiny po 12 návštěvnících do podzemí bývalého vápencového dolu a nacistické továrny, aby si zde prohlédly podzemní prostory úložiště a dozvěděli se o technologiích skladování radioaktivního odpadu. Pro návštěvníky byly na povrchu připraveny informační panely a stánky s informačními materiály, kde personál úložiště ochotně odpovídal zájemcům na jejich dotazy.

Před samotným vstupem prošel každý návštěvník bezpečnostním školením a byl vybaven ochranným oděvem a pomůckami, bez kterých není vstup do prostor úložiště možný. Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem pověřeného pracovníka, který všechny návštěvníky seznámil s postupem skladování nebezpečného odpadu, zabezpečením sudů proti poškození i tím, že úložiště Richard není nebezpečné pracovníkům, ani obyvatelům Litoměřic.

V Richardu je uloženo 25 tisíc obalových souborů, institucionální odpady vznikající ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství a výzkumu. Celkový objem využívaných prostor je 17 000 m3. Povrchový areál úložiště zabírá rozlohu 16 ha, na kterých se nalézá provozní budova, informační středisko, laboratoř a akreditovaná zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek.

Scéna u píšťanského jezera ve filmu Všechno bude.
Všechno bude. Píšťanské jezero hraje v novém filmu režiséra Olma Omerzy