Dívčí pěvecký sbor na koncertě doprovodil orchestr Severočeské filharmonie Teplice a další hosté. Historie Puellae cantantes sahá do roku 1970, kdy byl Základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích založen paní učitelkou Evou Duchoslavovou školní dětský pěvecký sbor Plamínek. Po třech letech se jeho vedení ujala paní učitelka Olga Králová, která v roce 1985 předala sbor Jindřišce Bohatové.

V té době pracovaly ve sboru děti, které přivedla chuť společně si zazpívat a vystoupit se svým uměním před spolužáky, rodiči a příznivci v litoměřickém okrese.

K podstatným změnám v práci souboru došlo roku 1992, kdy byla ve škole otevřena třída s rozšířenou výukou hudební výchovy a také zde byl založen chlapecký sbor. Z Plamínku se tak stal sbor výhradně dívčí (proto později přijal nový název Puellae cantantes - "Zpívající dívky"), postupně během několika let vznikla přípravná oddělení - Pampelišky, Sedmikrásky, Barvičky a Modrásci, z nichž nejlepší zpěvačky přecházejí do koncertního sboru. V roce 1997 začal se sborem pracovat jako 2. sbormistr Roman Pallas a v roce 1998 započala své působení hlasové poradkyně a korepetitorky Saša Debická - nyní Pallasová.

Sbor se pravidelně účastní prestižních mezinárodních soutěží, odkud si přivezl řadu ocenění. V roce 2012 například získal zlatý diplom a stříbrnou medaili na sborové olympiádě v USA.