„Tématem tentokrát byl Dalibor z Kozojed aneb Staré pověsti české, vztahující se k Ploskovicím. Přišlo zhruba 400 lidí, o mnoho více bychom jich kvůli kapacitě našeho zámku ani nezvládli," uvedla kastelánka ploskovického zámku Jana Zimandlová.

Zvláštní prohlídky se uskutečnily i na Hazmburku a v Libochovicích.