Pořádal ji Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích. Vernisáž a ocenění vítězů proběhly v úterý 28. listopadu v Multifunkčním prostoru Oka-mžik. Dětem i jejich maminkám zahrálo Sváťovo dividlo. Výstava oceněných prací potrvá v Oka-mžiku do 22. prosince.