Edith Piaf říká: „Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce a naříkat, to je můj žánr." Ano, každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukryta bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně bylo objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.

Slavnou Edith Piaf si zahrála Vanda Hauserová, Momonka a ostatní postavy Petra Bílková. Na klavír a akordeon doprovázela Petra Bílková.