Hlavní organizátor BN Levity, a.s., spoluvyhlašovatel Klub Fair Play při ČOV, Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Nadační Fond Modrá kotva. Osvětový partner Liga proti rakovině Praha

Běh naděje se inspiroval úspěšnou mezinárodní akcí „Běh Terryho Foxe“, který probíhal v ČR 15 let (1993 až 2007) a navázal na spolupráci s jejími bývalými organizátory. Jednotlivé běhy, akce se konají i tento rok na více než 100 místech České republiky (obce i města). Odborným poradcem Běhu naděje je Česká onkologická společnost ČLS JEP.

Běh naděje je dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví), finanční - získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny, solidární - vyjádření solidarity s nemocnými, preventivní - pravidelným pohybem a správnou životosprávou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním.

Běh naděje lze charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během je nutné se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku.

Využití grantu z humanitární sbírky Běh naděje za rok 2009
Grant bude použit na vybavení nového Onkologického centra FN Plzeň, které bude otevřeno na podzim tohoto roku jako jediné centrum tohoto typu pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Přibude takto 25 nových ambulantních chemoterapeutických lůžek, u kterých bude umístěn přístroj na vizualizaci žilního systému pacientů.

Přístroj omezí nutnost zavádět centrální žilní katetry a sníží tak riziko infekce. Tím umožní ambulantní léčbu a zvýší kvalitu života nemocných .
Počet lůžek se v centru zvýší ze stávajících 65 na 90.

Zkvalitnění péče o nemocné zajistí „manipulátor s nehybnými nemocnými“, který umožňuje důstojné zacházení s nimi a snižuje možnosti poranění nemocných s kostními metastázami při manipulaci s nimi.

Pořadatel litoměřického běhu: Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
Partneři litoměřického Běhu naděje (zajišťují doprovodný program a přijímání finančních darů): Regionální centrum Asociace sport pro všechny, Poradna Péče o člověka, SKP Klubíčko, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klub Plamínek, Příspěvková organizace Knihovna K. H. Máchy Litoměřice, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český červený kříž – oblastní spolek Litoměřice, Dům křesťanské pomoci – Betel, DIAKONIE Českobratrské církve evangelické, Dětský parlament Litoměřice.

Akce se bude konat 5. 6. 2010. Zahájení bude v 9,00 hodin na Dětském dopravním hřišti v Litoměřicích. V odpoledních pokračuje humanitární akce turnajem v minifotbalu, týmů mládeže od 14 do 26 let. A to od 13,00 hod. na hřišti ZŠ B. Němcové. Na organizaci sportovního odpoledne se podílejí DDM a Dům křesťanské pomoci Bethel.

Registrace týmů probíhá od 9,00 do 9,50 hodin 5. 6. na DDH, nebo předem prostřednictvím internetu či osobního přihlášení u p. Růžičky Bethel

Registrace účastníků Běhu naděje 9,00-9,50
Starty- 10,00 – odstartování delší tratě 3 800m – náročná trať, zdolat ji můžete pouze chůzí nebo během
10,10 – odstartování kratší tratě 2000m – příjemná trať v Jiráskových sadech. Při jejím zdolávání lze využít běhu, chůze, kola, skateboardu, koloběžky, kolečkových bruslí, kolečkového křesla, s kočárkem, s pejskem…)

Všichni, kdo aktivně zdolají jednu z nabízených tratí jakýmkoliv způsobem a přispějí jakýmkoli finančním darem na výzkum rakoviny, obdrží účastnický list, běžci malé občerstvení a upomínkový předmět s logem Běhu naděje - tričko, kšiltovka, náramek, klíčenka, dřevěné Jo-jo, píšťalka

Od 9,00 do 12,00 hodin je připraven bohatý doprovodný program, poradenství, soutěže pro děti, ukázka zdravé výživy, měření krevního tlaku, ukázka samovyšetřování prsu, vystoupení dětí zájmových útvarů DDM Rozmarýn a zajímavý rozhovor s úspěšným sportovcem našeho litoměřického regionu Jakubem Živcem. V 13,00 hod se sejdeme s na hřišti základní školy B. Němcové s našimi mladými fotbalisty.

Veřejná sbírka: Toto oznámení bylo podáno hromadně za všechny města a obce na Magistrátu hlavního města Prahy. Na Magistrátu zaregistrovali povolenou sbírku do seznamu veřejných sbírek, který je přístupný na počítačové síti všech krajských úřadů. Hlavní organizátor akce Levity a.s. založila účet s názvem Levity, a.s. – Běh duhové naděje u RAIFFEISEN BANK, číslo účtu 5001005500/5500

Evropský kodex proti rakovině
Celkový zdravotní stav lze zlepšit a mnohým úmrtím na rakovinu lze zabránit, když si osvojíme zdravější životní styl.
1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.
2. Vyvarujte se obezitě.
3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.
4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.
5. Jestliže pijete alkohol, až již pivo, víno nebo koncentráty. Omezte konzumaci na dva nápoje denně /jste-li muž/a na jeden /jste-li žena/.
6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit během celého života.
7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické služby. Programy veřejného zdravotnictví, které mají preventivní význam nebo zvyšují pravděpodobnost jejího vyléčení.
8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do skríningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.
9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamárního skríningu v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.
10. Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do skríningu tlustého střeva a konečníku v programech se zajištěnou kontrolou kvality.
11. Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.
Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

Bc. Iljena Vančová, Dům dětí a mládeže Rozmarýn