Pod cizím názvem lettrismus se skrývá české umění šedesátých let, kdy umělci začali na obraze uplatňovat písmo v jiném významu, než jak je běžně používáno v životní praxi. Toto umělecké hnutí se zrodilo ve Francii a jeho otci byli převážně básníci – do výtvarného umění se dostalo až druhotně.
Diváci se v Roudnici mohou dozvědět, jak se písmo jako výtvarný znak proměňovalo v osobitých verzích více než třiceti českých autorů od přelomu 19. a 20. století až po dnešek. Výstava je pro veřejnost otevřena do 23. listopadu, a to denně od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin s výjimkou pondělí.