Město Terezín a Klub vojenské historie - Pevnost Terezín pořádaly tradiční Josefínské slavnosti, kterými připomněly výročí 228 let od založení pevnostního města Terezín. Popud k jeho založení dala prusko-rakouská bitva u Lovosic roku 1756, dne 6. října 1780 byl za přítomnosti samotného císaře Josefa II. položen základní kámen. V bohatém celodenním programu nechyběla účast historických jednotek (sedmiletka, napoleonika) – ukázky vojenského výcviku, střelby z děl v dělostřeleckých kasematech, bitva, řemeslný jarmark nebo prohlídky podzemí.