Posluchačům se představil český varhaník Vladimír Roubal, kterého ještě před koncertem přijal v biskupské rezidenci emeritní biskup Josef Koukl spolu se starostou města Ladislavem Chlupáčem a zástupci Biskupství litoměřického a radnice. Popřáli úspěch jak prvnímu z koncertů, tak celému festivalu.

„Na festivalu jsem poprvé, i když v Litoměřicích či Velkých Žernosekách jsem již koncertoval,“ řekl Vladimír Roubal. Je varhaníkem, dirigentem, ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Koncertoval po celém světě. Loni hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta USA v Praze.

„Pro dnešní večer jsem volil Bachovy skladby a spíše romantický repertoár. Chybět nebudou ani varhanní improvizace,“ řekl Roubal, s nímž v katedrále vystoupil i barytonista Petr Matuszek a mezzosopranistka Markéta Dvořáková.