Akce probíhala v rámci Týdne knihoven a Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ji pořádala úplně poprvé.

„Chceme děti především motivovat ke čtení a otevřít jim tak cestu do říše pohádek, bájí a fantazie,“ řekla Eva Štíbrová, která tu v historickém kostýmu, coby fiktivní postava písaře Viléma, školáky do Řádu čtenářů pasovala.

„Je to pro ně významný akt. Do knihovny už pravidelně chodí tři děti ze třídy, proto doufám, že se k nim třeba pár dalších dušiček přidá,“ přeje si třídní učitelka druháčků Iva Záhorková.

Zároveň se pochlubila, že několik dětí ze třídy už přečetlo celou knížku. „Aby ale děti četly pěkně, musí především doma denně s rodiči cvičit hlasité čtení,“ dodala ještě na adresu rodičů.