Heraldice a genealogii se věnuje více než 35 let, po roce 1989 především komunální heraldice. Za posledních čtrnáct let vytvořil téměř čtyři stovky návrhů městských a obecních znaků, praporů a vlajek. Je spoluautorem knihy „Lobkowiczové – dějiny a genealogie rodu“.

Co všechno musí dobrý heraldik znát?
Musí mít především dvě základní znalosti – umět se vyznat v oboru jako takovém a umět kreslit. Heraldika vyžaduje komplexní znalosti obecných dějin, dějin umění, numismatiky a genealogie. Důležité je znát i ikonografii svatých, kde jsou používány symboly staré tisíc let, či šlechtickou heraldiku jako takovou.

S kolika barvami heraldika pracuje?
Heraldika zná pět základních barev – černou, zelenou, modrou, červenou a takzvanou přirozenou, která se ve středověké heraldice používala k vykrývání lidských těl. Nyní se používá k vykrývání přírodní podoby stromů, květin. Například ve znaku obce Kleneč je přirozenou barvou vykryt květ hvozdíku písečného – českého, endemitu známého pouze v této lokalitě.

Jak je to se znaky největších měst na Litoměřicku?
Znaky města Litoměřice, Roudnice nad Labem, Libochovice a Úštěk se historicky vyvinuly z městské pečeti, znaky města Lovosice, Štětí, Terezín nebo Bohušovice nad Ohří byly historicky uděleny panovníkem. Pro tato města, zatím kromě Lovosic, jsem zpracovával návrhy vlajek s tím, že jsem při jejich podobě městský znak respektoval. Při přípravě návrhů se vždy snažím vyčerpat všechny možné varianty, které historický znak nabízí.

Kolika obecních znaků a vlajek na Litoměřicku jste autorem?
Znak a vlajku jsem vytvořil pro čtyřicet obcí na Litoměřicku. Například velice dobře šel provést znak Sulejovic. Ze Sulejovic pocházeli Kaplířové, proto znak obsahuje připomínku tohoto rodu. Třebívličtí chtěli mít ve znaku český granát. Když jsme řešili, jak ho nejlépe vyjádřit symbolicky, zvolili jsme variantu broušeného kamene zasazeného do zrnek, aby vypadal jako šperk. Hrobce zase mají ve znaku kozoroží roh, protože se obec skládá ze dvou částí – Hrobců a Rohatců. Navíc první zmínka o Hrobcích je ze 13. století a je spojena s číšníkem královny Zbraslavem z Miletínka, který používal erb se stočeným rohem. Nejmenší obcí, pro níž jsem znak a vlajku vytvořil, jsou Staňkovice, obec s jedenadvaceti obyvateli. Znak a vlajka, které jsem navrhoval naposledy, byly pro obec Brňany.