TEREZÍN - Památník Terezín si připomněl šedesátiletí svého trvání slavnostním shromážděním bývalých a současných zaměstnanců, někdejších vězňů policejní věznice gestapa v Malé pevnosti a terezínského židovského ghetta, podporovatelů Terezína a zahraničních hostů. Setkání se zúčastnil také náměstek ministra kultury České republiky František Mikeš.
Ředitel Památníku Terezín Jan Munk připomněl historii této v Česku ojedinělé instituce.
„Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí,“ řekl Jan Munk v kinosále Muzea ghetta.
Řada účastníků včerejšího setkání převzala také pamětní plakety, speciálně vyrobené u příležitosti kulatého jubilea Památníku Terezín.
V současnosti spravuje tato instituce, jejíž ředitelství se nachází v malé pevnosti, také prostory a zařízení v samotném městě, jež za druhé světové války bylo zřízeno jako židovské ghetto.
To bylo přestupní stanicí pro cestu do vyhlazovacích nacistických táborů s plynovými komorami na východě.
Dobovou expozici mohou návštěvníci nalézt v bývalých Magdeburských kasárna, přístupné je také krematorium v Bohušovicích.