Pořádal ho nově vzniklý LTM tuning club. Přijelo na něj přes dvě stě aut. Jejich řidiči s nimi dorazili z Litoměřic, Roudnice nad Labem, Štětí a okolí, ale i z Prahy, Teplic, České Lípy, Mělníka a Mostu. Byly zde zastoupeny významné kluby, např. Ústecký tuning club, štětský Combi club přivezl i ostatní tuningáře ze Štětí, dále Tigra club, Teplický tuning club. Nechyběli ani Značkonastraňovci z Roudnice.
K vidění byla draze vypadající V. I. P. auta, ale také úsměvné úpravy, tak jak v Česku zvykem. Den plný dobré hudby i nálady, nekonečných rozhovorů o svých miláčcích, úpravách a přáních zdokonalovala i nezisková organizace Taneční život svými vystoupeními roztomilých školkových i školou povinných mažoretek. A na závěr profesionálním tanečním vystoupením za světel stroboskopů tuningářských aut.