„Ke kontrole byly předloženy veškeré účetní doklady spojené s výše uvedeným obdobím. Tedy i takové, které se přímo netýkaly vyúčtování dotace. V těchto dokladech nebyly nalezeny žádné nedostatky. Ze strany HC byly také dodrženy podmínky stanovené ve smlouvách uzavřených s městem Litoměřice," uvedl Jan Fišera, organizační pracovník HC.

Kontrola tak podle něj prokázala, že z klubu nejsou neoprávněně vyváděny finanční prostředky, členové výkonného výboru nepobírají za svou činnost žádné odměny a klub řádně vede své účetnictví v souladu s platnými zákony.

Příjemce dotace je dle smluv povinen veškeré prostředky získané z rozpočtu města Litoměřice na konci období vyúčtovat. „HC Stadion Litoměřice prošel kontrolami za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 a nikdy nedošlo k rozporu s účelem smluv," dodal Jan Fišera.