„Opravdu je to tak. My na závodech v požárním sportu na okresní úrovni nejsme ani zdaleka tak úspěšní jako ženské družstvo,“ přesvědčuje Burian a ukazuje na diplomy na nástěnce v přestavlcké hasičské zbrojnici. Letos si děvčata odvezla vítězství z pohárových soutěží už třikrát. Prvenství získala na závodech v Radešíně, Budyni nad Ohří a Černoučku. Ženy tvoří čtvrtinu členské základny SDH Přestavlky.

Sbor vznikl před 106 lety

Dobrovolné hasičstvo v obci se zorganizovalo v roce 1903. A zatímco například v roce 1934 mělo 17 členů, dnes jich má sbor dvakrát tolik. V jednotce je patnáct mužů. Ze 34 platících členů sboru je osm žen. Starostou sboru je Josef Homza.

Jednotka je zařazena v JPO V. Ve zbrojnici parkuje její Avie A 31. „Chtěli bychom samozřejmě cisternu, abychom se dostali do JPO III. Takhle můžeme zasahovat prakticky jen v obci,“ vyslovil přání své i ostatních členů jednotky její velitel. „ Žádost o auto na litoměřickém územním odboru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje máme,“ dodal Miloš Burian.

V letošním roce má jednotka zatím za sebou sedm výjezdů – čtyři k odstraňování spadlých stromů na silnici, dva k čerpání vody. Ten sedmý byl na cvičení s „havarovaným“ autem do Budyně nad Ohří.

Úzká spolupráce s Budyní a Dušníky

Právě se členy SDH Budyně nad Ohří a se sousedy z SDH Dušníky hasiči z Přestavlk úzce spolupracují a společně se účastní řady akcí. Navázali také partnerství s kolegy z Přestavlk u Čerčan a loni i z Přestavlk u Přerova.

„Naše ženy se loni v září zúčastnily osmiboje v Přestavlkách u Čerčan, jednotka tam pak vyrazila v říjnu na noční cvičení, které však začínalo už ve dvě odpoledne. K ránu jsme toho měli plné zuby. Teď jedeme utužit vztahy 3. října na Přerovsko,“ prozradil Miloš Burian.