Hasiči se totiž poprvé v obci zorganizovali již v roce 1894, ale hned v následujícím roce sbor zanikl. „Sbor čítal zprvu 22 členy činné, 16 přispívajících a 1 zakládajícího,“ čteme v nejstarších záznamech.

Ve sboru je i devět žen

V současnosti zdejší SDH sdružuje 34 členů, z nichž 9 je žen. „Ženy jsou ve sboru kontinuálně od sedmdesátých let,“ upozorňuje starosta SDH a velitel zásahové jednotky v jedné osobě Luboš Šťastný.

Pomáhají v okolních obcích

Jednotka je zařazena v JPO–V, ale pomohla už i v okolních obcích, Kostomlatech pod Řípem, Bechlíně nebo Horních Počaplech. Pro výjezdy má k dispozici vozidlo Škoda 706 – CAS 25 RTHP. Hasiči s chutí renovují historickou techniku. Na Hasičských slavnostech v Litoměřicích patřili s koňskou stříkačkou k prvním vystavujícím z okresu. K opravě nyní mají přichystanou „erenku“ z roku 1951.

Jednotka získala zásahovou výstroj

V posledních třech letech získali hasiči na dotacích od Ústeckého kraje 46 tisíc korun a jednotka dostala od Ministerstva vnitra České republiky bezúplatným převodem ochranné obleky a obuv v celkové hodnotě více než 77 tisíc korun.

Hasiči jsou v obci pořadateli tradiční staročeské máje, rybářské soutěže a Dne dětí.