Kromě toho, že v roce 2007 vydal ke 130. výročí svého založení publikaci s názvem „Dobrovolní bojovníci s ohněm a vodou v Křešicích“ (název koresponduje s původním názvem sboru tak, jak byl zapsán v katastru spolků 27. 2. 1877), letos vydal ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem brožuru „Situace a psychika v krizi – Jak zvládat krizové situace“. Autorem obou je jednatel SDH Lukáš Kébrt. „Chceme, aby lidé v našem okolí věděli, jak se efektivně chovat v mimořádných situacích, do nichž se může dostat každý,“ říká.