Družstva nejmladších hasičů z Brozan patří v požárním sportu na Litoměřicku ke špičce a jejich vitrína s trofejemi v hasičské zbrojnici už směle konkuruje té vedle umístěné, kde mají poháry a medaile dospělí. Od roku 2006 při SDH Brozany na Ohří pracuje obnovený kroužek mladých hasičů, kam pravidelně dochází 40 dětí, včetně 8 členů přípravky, což jsou děti mladší 6 let.

Dětská družstva se letos zúčastnila celkem třinácti postupových nebo pohárových soutěží. Získala desetkrát prvenství, šestkrát brala stříbrné a čtyřikrát bronzové medaile.