Hasiči se spolupodílejí na zajištění akcí, jakými jsou například různé soutěže, dětské dny či dětský karneval. „Na druhé straně město nám třeba pořídilo nové zásahové obleky, které jsou velmi drahé. Pokud jsme něco potřebovali, město – i když to třeba nešlo hned – vše zajistilo,“ říká starosta SDH Bohušovice Jaroslav Zuna.