V letech od roku 1945 do roku 1989 se SDH podílel na požární ochraně, kulturních akcích, výchově mladých hasičů a akcích souvisejících s budováním infrastruktury. V těchto letech se zdejší hasiči zúčastňovali soutěží v požárním sportu, kde několikrát dosáhli vynikajících výsledků.

V roce 1995 obec Prackovice nad Labem zřídila jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Prackovice nad Labem, místní část Litochovice. Do roku 2000 se jednotka potýkala s nedostatkem členů a špatným technickým vybavením. Za vydatné pomoci Obecního úřadu Prackovice nad Labem se podařilo jednotku vybavit modernější technikou s dostatečným množstvím ochranných prostředků, což přispělo k rozšíření členské základny.

V roce 2002 je jednotka aktivně účastnila záchranných a pomocných prací při ničivých povodních, které postihly také obě obce, nacházející se v těsné blízkosti řeky Labe.

Jednotka je pětičlenná

V současnosti má zásahová jednotka pět členů. A to jsou vlastně všichni členové sboru. „Zájem o dobrovolné hasičství upadá. Snažili jsme se získat i děti a mládež, ale tu tady nemají ani fotbalisté,“ povzdechl si velitel zásahové jednotky a starosta obce Prackovice nad Labem v jedné osobě Buhuslav Dbalý. Obě obce dohromady přitom mají 605 obyvatel.

Jednotka je zařazena v JPO – V, to znamená možnost zásahů jen na katastrech Prackovic a Litochovic. Má k dispozici požární zbrojnici v Litochovicích, která byla postavena v roce 1989. Nejvíce hasiče zaměstnává bahno z polí, které při deštích zanáší viadukt na vjezdu z frekventované silnice I/30 do Litochovic.
V hasičské zbrojnici parkuje stříkačka CAS 24 RTHP a vybavení doplňuje zařízení PS 12.