Prvním velitelem sboru se stal František Nedělka a v té době měl „40 činných členů, několik přispívajících a samaritních“. V letech 1898 – 1900 došlo ke katastrofám v podobě sesuvu půdy pod blízkou zříceninou hradu Hazmburk, kdy hasiči sehráli významnou roli a stáli v předních řadách záchranných prací.
Dnes má SDH Klapý 108 členů, z nichž je 61 mužů, 17 žen a 30 dětí a mladých do 18 let. S mládeží tu pracují úspěšně řadu let.

Největším úspěchem bylo před čtyřmi lety vítězství dorostenek v krajském kole Plamene v požárním sportu, které pak kraj reprezentovaly na mistrovství republiky v Plzni. „Před nimi se v kategorii dorostu nikdo z okresu na republikové mistrovství neprobojoval 30 let,“ je náležitě pyšný na tento úspěch starosta SDH Klapý Josef Týce. Kromě dorostenek má sbor i mladší a starší žáky a nejmenší děti v Plamínku. „Letos starší žáci v okrese obsadili 6. a Plamínek 3. místo,“ dodal Josef Týce. Vedoucím mládeže je Miroslav Sunkovský.

Do deseti minut

Jednotka SDH Klapý, zařazená v JPO III, je patnáctičlenná a na svém kontě má letos 8 zásahů – všechny u požárů. „Jsme schopni vyjet do 10 minut,“ řekl starosta klapských hasičů. Ti každoročně pořádají soutěž v požárním sportu pro kategorie mužů a žen „Klapská proudnice“, která má za sebou už 11 ročníků. Muži na ní letos obsadili 4. místo, ženy zvítězily.

Jednotka SDH Klapý má pro výjezdy k dispozici cisternu Škoda Tranbus, vybavenou i dýchacími přístroji, vozidlo Avia A 31 a přívěs PPS 12.