Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil služební medaile HZS ČR k státnímu svátku 28. října těmto příslušníkům HZS Ústeckého kraje.

Za věrnost II. stupně:       
pprap. Jaroslav Petřík, ÚO Děčín
nprap. Vlastimil Krob, ÚO Chomutov
nstržm. Ing Miroslav Lukša, ÚO Chomutov
prap. Miroslav Jaroš, KŘ
ppor. Josef Choreň, ÚO Most   
ppor. Eduard Křepel, DiS., ÚO Ústí nad Labem
nprap. Petr Kuchynka, ÚO Ústí nad Labem
mjr. Ing. Pavla Plevková, ÚO Žatec

Za věrnost III. stupně:      
nprap. Helena Zdeňková, ÚO Děčín,
pprap. Michal Godiš, ÚO Chomutov,
pprap. Jan Sojka, ÚO Chomutov,
plk. Ing. Miloš Černý, KŘ,
prap. Ivana Chládková, KŘ,
por. Bc. Petr Pelikus, KŘ,
por. Bc. Jiří Špikla,  KŘ,
nstržm. Vladimír Baudyš, ÚO Litoměřice,
pprap. Jan Finda, ÚO Litoměrice,
nstržm. Lukáš Jalamudis, ÚO Litoměrice,
pprap. Marek Klaban, ÚO Litoměrice,
pprap. Roman Košťál, ÚO Litoměřice,
pprap. Josef Mareček, ÚO Litoměřice,
ppor. Ing. Pavel Čepelák, ÚO Most,
nstržm. Václav Vlas, ÚO Most,
mjr. Ing. Jitka Kočí, ÚO Teplice,
nstržm. Jiří Štajer, ÚO Teplice,
nstržm. Bc. Milan Tesař,  ÚO Teplice,
nstržm. Jan Podrábský, ÚO Ústí nad Labem,
npor. Ing. Jan Galló, ÚO Žatec,
nstržm. Vladimír Mai, ÚO Žatec,
nprap. Pavel Vaňourek, ÚO Žatec.

Entomolog Pavel Krásenský.
Brouci, pavouci. Cvak! Snímek vzniká i hodiny, popisuje fotograf Pavel Krásenský

Medaile slavnostně předal ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Roman Vyskočil 23. října 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Součástí slavnostního aktu bylo letos předání Záslužných medailí Ústeckého kraje a Medailí Hejtmana Ústeckého kraje.

Záslužnou medaili Ústeckého kraje udělil Hejtman:
Ing. Pavlu Antošovi, bývalému řediteli Územního odboru Žatec HZS Ústeckého kraje
ppor. Jičímu Košovi, Dis., HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice
ppor. Bc. Pavlu Legnerovi, HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice
ppor. Jiřímu Markovi, HZS Ústeckého kraje  ÚO Chomutov
Ing. Ladislavu Langmajerovi Okresní sdružení hasičů Most
prap. Janu Reisnerovi, Policie České republiky
Vlastě Jánské, Zdravotnická záchranná služba ÚK
MUDr. Olze Kačenkové, Zdravotnická záchranná služba ÚK
Michalu Mareschovi, Dis., Zdravotnická záchranná služba ÚK

Medaili Hejtmana Ústeckého kraje obdrželi:
Karel Bureš, Zdravotnická záchranná služba ÚK
Petr Třebický, Zdravotnická záchranná služba ÚK
Petr Matějovský, IN MEMORIAM, Policie České republiky

O krásný kulturní program se postaralo hudební těleso Power Cower Základní umělecké školy Evy Randové Ústí nad Labem. Dary oceňeným předal zástupce společnosti NET4GAS, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn a partnerem Ústeckého kraje. Medaile II. stupně HZS ČR se udělují po 20 letech za vzorný výkon služby, medaile III. stupně HZS ČR po 10 letech za vzorný výkon služby.  

Lukáš Marvan