Slavnostního předání do provozu se účastnili zástupci města Terezín, starosta města René Tomášek, tajemník Robert Czetmayer, zástupce zhotovitele firmy THT Polička, obchodní ředitel Martin Baláš, ředitelka základní školy Terezín Štěpánka Šnajdrová, starostka obce Keblice Naděžda Štětinová, Milan Nekolný za Sbor dobrovolných hasičů Terezín, zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Litoměřice Lukáš Kébrt a okresní starosta Sboru dobrovolných hasičů Ivo Šach.

Po slavnostních projevech došlo zástupcem firmy THT k předání symbolického klíče od vozidla a věnování starostovi města Terezín a ke slavnostnímu přípitku. Automobil byl pořízen za finanční pomoci Místní akční skupiny České středohoří, kterou zastupovala předsedkyně správní rady Alena Vacková a Nadace Agrofert, kterou zastupovala ředitelka Nadace Zuzana Tornikidis.