Ti poprvé zasahovali v dubnu 1886 u požáru stodoly v Brozanech. 12. září 1886 proběhlo při obecní slavnosti první hasičské cvičení a svěcení stříkačky, která tak byla slavnostně předána sboru.

Zdejší sbor zasahoval spolu s dalšími 5 sbory z okolních obcí u velkého požáru panských stodol v červnu 1888. V srpnu 1889 se pak sbor zúčastnil Jubilejního sjezdu hasičských sborů v Praze. Podle dochované kroniky hasičského sboru pak činnost pokračovala až do současnosti.

Osmnáctičlenná jednotka

Zásahová jednotka SDH Brozany nad Ohří má nyní 18 členů ve dvou družstvech. K 31. říjnu 2009 absolvovala jednotka 19 výjezdů, kdy šlo o zásahy u série požárů úmyslně zakládaných žhářem na Litoměřicku a také o poskytovanou technickou pomoc při různých příležitostech.

„Naposledy jsme zasahovali u utonutí 24. října,“ říká velitel jednotky Radek Buřič. V loňském roce absolvovala jednotka během dvanácti měsíců zásahů 13.

Hasiči mají k dispozici pro výjezdy především „liazku“ RTHO 25 a PS 8, dále pak Avii A 31. Pochlubit se mohou také veterány, jimiž jsou CAS 16 Praga RN a historická koňská stříkačka.

Daří se práce s dětmi

Brozanský hasičský sbor věnuje velkou pozornost práci s dětmi. Na začátku, v roce 2006, docházelo na pravidelná cvičení 19 dětí, jejich počet se ale rychle zvyšoval. Až na současných 32, soustředěných do tří družstev starších a dvou družstev mladších žáků.

Družstva mladých hasičů, které nyní vede Vladislava Rožcová, se od samého začátku nebála účasti na soutěžích. Odměnou za houževnatost a píli při nácviku jim bylo letošní vítězství v okresním kole hry Plamen, kdy družstvo postoupilo do krajského kola, které proběhlo v červnu letošního roku v Mostě, a umístilo se na páté příčce.

Dostavily se však i další úspěchy. V roce 2008 obsadila Alena Janoušková 3. místo v republice v kategorii dětí 6. a 7. tříd v literární a výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí “ se svým článkem „Co všechno musí hasič zastat“. Jak je vidět, mladým brozanským hasičům nechybí ani literární nadání, neboť v letošním roce do celorepublikového kola postoupilo pět literárních příspěvků ve třech kategoriích. Daniel Trnka se svou básničkou „Požár“ dokonce zvítězil , taktéž v kategorii dětí 6. a 7. tříd .

„Všichni členové brozanského sboru věří, že se jim bude nadále dařit nejen úspěšné pomáhat při hašení požárů, ale rovněž rozvíjet práci s mladými hasiči, kteří se jednou stanou jejich nástupci. A že se jim příprava budoucích nástupců daří, je zcela zřejmé,“ uzavřel Radek Buřič.