Ve spolku byli spolu s Němci také Češi. Pro techniku byla roku 1913 postavena hasičská zbrojnice na pozemku obecné školy u kostela.

Český hasičský sbor byl ve Štětí založen 14. října 1934. Jeho začátky byly těžké, neboť scházely peníze. Výstroj a výzbroj pro 15 aktivních členů subvencovala městská rada a Zemský fond, stříkačku pro začátek zapůjčili hasiči z Horních Počapel a TJ Sokol zapůjčila šatnu na Tyršově cvičišti při silnici k nádraží.

Roku 1937 měl štětský sbor 22 aktivních členů a 145 přispívajících. Roku 1935 byl založen při hasičském sboru divadelní odbor Havlíček, hrát se začalo v roce 1936.

Na jaře 1938 kupoval sbor motorovou stříkačku, za kterou měl prodávající firmě platit pravidelné splátky. Po německém záboru v říjnu 1938 české obyvatelstvo odvezlo také stříkačku do Horních Počapel a český hasičský sbor zanikl.

Po návratu českých obyvatel po válce do Štětí sbor obnovil 5. srpna 1945 činnost. Dnes Sbor dobrovolných hasičů Štětí čítá 70 členů, každoročně pořádá ples hasičů, podílí se na přípravě pálení čarodějnic a hlavně pořádá Dětský den v obci Stračí.

„Jednotka je zařazena v JPO III a má 15 členů. V loňském roce měla 20 výjezdů a 12 hotovostí, letos zatím 13 výjezdů a přibližně 8 hotovostí,“ říká její velitel Ivo Šach.

„Hasiči vlastní automobil CAS 24. Praga Golden a v letošním roce nám do autoparku přibyl nový Ford Transit jako dopravní vozidlo. Vybavenost členů jednotky je srovnatelná s profesionálními hasiči, v loňském roce jsme dostali od Ústeckého kraje věcný dar přes 103 tisíc korun,“ přibližuje velitel jednotky.

Štětští již několik let mají partnerství s hasiči z rakouského Langenlois, navzájem se navštěvují a předávají si zkušenosti. „A již po tři roky máme družbu s hasiči ze severní Moravy z města Břidličná,“ připomíná Ivo Šach.