„Jelikož je zásahová jednotka v 5. výjezdové skupině, tak žádné ostré zásahy nemáme. Výjimkou za poslední roky byly povodně v roce 2002. Poslední léta jsme jinak docela klidná obec. Zásahová jednotka vyjíždí pouze sporadicky. Spíše podnikáme brigády a pomáháme obecnímu úřadu při různých pracích,“ stručně shrnul činnost hrobeckých hasičů jejich starosta Petr Šašek.

V roce 1909 se sešel obecní výbor a jednal o zakoupení ruční stříkačky a postavení skladiště na její uložení. Pověřeni koupí stříkačky byli Josef Klement a starosta Josef Hrdlička, kteří měli po okolních obcích zhlédnout stříkačky v činnosti. Pak obecní úřad svolal novou schůzi občanů, kde byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Hrobcích s prozatímní vedoucí silou. Koupila se nová ruční stříkačka od firmy Čeněk Tylš z České Skalice a bylo postaveno skladiště. První valná hromada sboru se konala 24. února 1910.

Doménou novodobých hasičů z Hrobců je požární sport. „Máme A tým, ve kterém jsou dlouholetí zkušení členové sboru. B tým má ve svých řadách samé mladé dorostence, kteří sbírají zkušenosti, a soutěží také družstvo žen, kde jsou převážně mladé dorostenky. A tým se účastní Krušnohorské ligy, Jizerské ligy, okresních pohárových soutěží a postupových soutěží. B tým i družstvo žen se účastní Krušnohorské ligy a okresních pohárových soutěží. Za dorost soutěží družstvo dorostenek i dorostenců,“ přiblížil Petr Šašek.