Labe mají doslova za humny a jako první se také začali s povodněmi, které vtrhly do obce v první dekádě nového století, prát. Křešice dostaly labské vody v letech 2002 a 2006 drtivý příděl a v Ústeckém kraji byly záplavami nejvíce postiženou obcí.

Proto zdejší hasiči dnes při přípravě mládeže kromě technických disciplín a závodů požární všestrannosti pro děti pořádají také závody protipovodňové připravenosti. Pokud chcete vidět, jak takový závod vypadá, přijeďte do Křešic 10. října. Plnění pytlů pískem dá každopádně zabrat každému…

Sbírka pro Životice

V Křešicích si tak dobře pamatují, jak jim před lety přijeli pomáhat s odstraňováním následků povodní dobrovolníci z celé republiky. A tak místní hasiči brali jako samozřejmost uspořádání humanitární sbírky pro letos velkou vodou zasažené obce na Moravě.

Vybraných celkem 30 300 korun pak křešičtí dobrovolní hasiči předali v Životicích u Nového Jičína.

Pestrá činnost

Činnost SDH Křešice je pestrá. Kromě stále častějších výjezdů jednotky, které si vyžádaly přeřazení v rámci Integrovaného záchranného systému přeřazení z kategorie JPO V do JPO III, se hasiči zúčastňují soutěží – mají děti od 3 do 6 let (Plamínek), 7 – 11 let (mladší žáci), družstva mužů A a B a družstvo žen.

Jsou dlouholetými účastníky Krušnohorské ligy v požárním sportu. Neobejde se bez nich Dětský den v obci, pořádají každoročně svůj ples. Pro obec zajišťují požární dozor při akcích, kácení stromů, mytí silnic. Jednotka má k dispozici vozidla T4 VW Transporter a Škoda RTHP CAS 25.