V době svého zrození měl sbor 27 členů, dnes jeho řady čítají 104 lidí. Dalších deset budoucích hasičů tvoří družstvo Plamínku, které je skutečnou chloubou sboru. Tyto děti, ve věku od tří do šesti let, se účastní soutěží za kategorii přípravka a sklízejí v celém okrese velký úspěch.

Práce s mládeží se předonínským hasičům velmi daří. Třicet dětí reprezentuje obec snad na všech soutěžích a často se umísťují na předních příčkách. „Práce s dětmi nás těší. Je hezké sledovat, jak bojují o vítězství. Snažíme se je vést tak, aby v silné konkurenci obstály. Máme šest školených vedoucích a dvě instruktorky,“ říká vedoucí mládeže Ivan Kubíček.

Nejen děti ale bodují. Největšího úspěchu, a to druhého místa v krajském kole soutěže, zatím dosáhlo družstvo žen. Sbor má i dva týmy mužů, kteří dokazují stejné nadání. Interiér zbrojnice tak září nespočetným množstvím pohárů a dalších trofejí.

Díky dobré spolupráci s obcí se sboru daří rozšiřovat i technické vybavení. Společným úsilím si zdejší hasiči renovovali svůj první vůz Avia 30, který obec v roce 2002 zakoupila od společnosti Čepro. Dále vlastní hasiči dvě soutěžní mašiny a k nim příslušné vybavení.

Nejstarším unikátem ve zbrojnici je ruční stříkačka, kterou zapřahali za koně první členové sboru již v roce 1909. Druhým historickým kouskem je motorová stříkačka z roku 1953.

Kvůli nedostatku místa pro techniku přistavěli v tomto roce hasiči ke své zbrojnici druhou garáž. Potíže ale mají se stejnokroji. „Nemáme žádné sponzory, kteří by nám přispěli na nové uniformy. Montérky jsou velmi drahé a zvláště dětem a ženám chybějí kvalitní stejnokroje,“ říká velitel sboru Jaroslav Vocásek.

Jako každý řádný sbor mají předonínští výjezdovou jednotku. Zdejší JPO V je složena z devíti mužů, připravených pomáhat v krizových situacích. Své dovednosti předvedli na letošním prvním ročníku osmiboje jednotek SDH v Budyni nad Ohří.

V tomto takticko-prověřovacím cvičení absolvovali hasiči 36 km dlouhou trať s řadou disciplín. Mimo jiné řešili fingovanou dopravní nehodu, zachraňovali tonoucího ze člunu nebo prováděli požární útok spojený se záchranou civilistů. Z dvanácti zúčastněných jednotek předvedli nejlepší výkon a získali čestné první místo.

K činnosti sboru patří i tradiční organizování kulturních akcí v obci. Každoročně pořádají mikulášskou besídku, maškarní karneval, dětský den a taneční zábavy na hřišti. K jejich pravidelným aktivitám patří již po několik let i novoroční výstup na Říp a hromadná účast na pochodu Praha-Prčice.

Letos chystají obzvlášť velkou slávu. Tuto sobotu si připomenou sté výročí od založení sboru. „Oslavy zahájíme slavnostním průvodem obcí, ke kterému nám zahraje Vinšovanka. Hlavní součástí následujícího programu budou tři soutěžní klání v požárním sportu, kterých se účastní i kolegové z Německa. Budou soutěžit také veteráni a družstva se utkají v útoku koňskými stříkačkami, kterých tu bude k vidění několik. Předvedou se i naši nejmenší. Samozřejmě je zajištěno bohaté občerstvení a tombola. Večer vše završí taneční zábava, opět pod taktovkou Vinšovanky,“ zve návštěvníky do Předonína starosta SDH Miroslav Svoboda.