V roce 1871 dochází k založení sboru pod názvem Freiwilligen Feuerlöschcorps in Trebnitz. Sbor byl česko-německý. V roce 1895 pro národnostní rozpory vzniká Český sbor dobrovolných hasičů.

Sboru je zakoupena nová stříkačka. Stará zůstává německým hasičům. Rok 1923 je dalším mezníkem v historii – sbor za 16 tisíc korun motorizuje stříkačku.

Přeskočme několik desetiletí a dostáváme se k moderním dějinám třebenických hasičů. Poté, co po roce 1989 dochází k odlivu členů a o devět let později je v Třebenicích hasič pouze jeden, v roce 2000 dochází díky nástupu mladé generace k obnově sboru, který má v současnosti 17 dospělých členů a 47 dětí, z nichž 12 je ve věkové kategorii 3 – 6 let.

Jednotka s rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí je vybavena automobilem Š 706 CAS 25 RTHP. „Potřebovali bychom ale novější vozidlo,“ ví současný starosta SDH Třebenice Vítězslav Lisec.

V roce 2005 získal sbor prapor u příležitosti 110 let od svého založení. A v loňském roce obnovil spojení Čechů s Němci.

Tentokrát už ale na zcela jiné úrovni, než pamatují kroniky. Na cvičení záchranných složek Albis navázali třebeničtí hasiči přátelství s dobrovolnými hasiči z Technische Hilfswerk z durynského Suhlu.