A obstáli v ní na výbornou. Mám na mysli samozřejmě srpnové povodně, kdy se do pevnostního města kvůli nefunkčnímu zavodňovacímu a odvodňovacímu systému dostala velká voda a zaplavila ho.

Něco historie

To si dobře pamatují všichni dospělí členové sboru. Jeho historie sahá až do roku 1876 a patří k nejstarším SDH u nás. V roce 1919 byly výnosem Zemské správy politické uznány první Stanovy sboru, čímž byl uznán členem hasičské Župy podřipské – Michálkovy.

Vzhledem k výjimečné, smutné roli města Terezín za 2. světové války se nedochovaly téměř žádné dokumenty o činnosti sboru.

„Členové, kteří v roce 1992 začali pátrat po naší historii, získávali pouze kusé zprávy v podobě zápisů v archivu SDH v Roudnici nad Labem. Například v roce 1886 byla zaznamenána účast delegace SDH Terezín na 1. valné hromadě Župy hasičské jednoty podřipské, v roce 1894 jsme měli své zástupce na sjezdu Župy hasičské jednoty podřipské v Brozanech. Takto zachovalá data nám dávají alespoň nějaký náznak o počáteční činnosti,“ říká starostka SDH Terezín Jiřina Fialová.

Zázemí a činnost

Členové sboru se scházejí v hasičské zbrojnici, kde mají klubovnu a vybudované zázemí a jednotka zde má uloženu zásahovou techniku.

Mezi vozidly zaparkovanými v terezínské hasičské zbrojnici jsou ale také zajímavé historické kousky. Sběratelství totiž zdejší hasiče už v devadesátých letech minulého století pěkně chytlo.

„Co se týče oblasti výcviku a školení, ta probíhala podle plánu. Udržován byl výcvikový prostor u Ohře, pokračovala rekonstrukce stavebních buněk za účelem vybudování kvalitnějšího zázemí při pořádání soutěží. Ve spolupráci s JSDH byla prováděna údržba materiálu a techniky,“ informuje při hodnocení činnosti SDH Terezín, který má v současnosti 82 členů, jeho starostka.

„Sbor se v loňském roce znovu dostal do formy, na jakou jsme byli zvyklí. Byla obnovena spolupráce s městem Terezín a uznání, kterého se nám dnes již znovu dostává, dokáže ohromně motivovat,“ zdůrazňuje Jiřina Fialová.

Na všech akcích

Bez dobrovolných hasičů si v Terezíně neumějí představit žádnou společenskou akci. Kulturní a společenský život ve městě zabezpečují požárními dozory. Sami uspořádali Hasičský ples.

Společně s ostatními organizacemi se podílejí na dětských akcích, jakou jsou maškarní ples či mikulášská nadílka. Pořádají „Pálení čarodějnic“, na kterých je rok od roku účast lidí z Terezína hojnější.

Sbor dobrovolných hasičů Terezín je známý dlouhodobou a systematickou prací s mládeží. Není bez zajímavosti, že loni tvořili družstvo mladých hasičů téměř z jedné poloviny prvňáčci.

Pro mládež již podruhé ve spolupráci s SDH Litoměřice připravil sbor letní dětský tábor, kde si jeho účastníci mohli rozšířit své znalosti a dovednosti v požární ochraně.

Tábor naplnil očekávání, zúčastnilo se celkem 55 dětí. V neposlední SDH rozvíjí spolupráci se zdejší základní školou, kde pro školáky pořádá besedy.