Galerie: Živnostníci, podnikatelé

Zástupci firem jsou přesvědčeni, že by politici pro zlepšení podnikatelského prostředí mohli udělat více. Při pohledu do volebních programů politických stran to vypadá, že doba, kdy výrazy jako živnostník a podnikatel politici používali jako bezmála sprostá slova, je už dávno pryč. Rozhodně v nich nenajdete ani zmínku o úředníky kdysi tak oblíbeném „zakleknut Hospodářská komora upozorňuje, že strany největší potíže podnikatelů příliš neřeší, místo toho se soustřeďují na zavádění nových daní, pokut a zákazů. Asociace malých a středních podniků a živnostníků v minulých dnech uskutečnila srovnání volebních programů kandidujících stran z pohledu podnikatelského prostředí. Zmiňuje v něm, že se všechny politické strany shodnou na potřebě digitalizace státní správy Zástupci firem jsou přesvědčeni, že by politici pro zlepšení podnikatelského prostředí mohli udělat více. Posilovna. Nové povinnosti pro podnikatele v končícím volebním období přineslo zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Živnostníci.